top of page

Vận hành nhà hàng hoàn hảo

“VẬN HÀNH NHÀ HÀNG HOÀN HẢO” là tài liệu sẽ giúp chủ nhà hàng, các quản lý cấp trung và các bạn nhân viên có một quy trình quản lý và vận hành chuyên nghiệp cho dù bạn đang làm việc tại một nhà hàng hay sở hữu một chuỗi thương hiệu nhà hàng trong và ngoài nước.

Nội dung sẽ ít nhắc tới lý thuyết cơ bản mà sẽ đi sâu vào những vấn đề thường xuyên xảy ra trong kinh doanh ngành F&B. Bên cạnh đó, sẽ có những ví dụ, tình huống cụ thể giúp bạn có thể dễ dàng áp dụng ngay vào công việc kinh doanh của mình.

VẬN HÀNH NHÀ HÀNG HOÀN HẢO ( Phần 1 )

VẬN HÀNH NHÀ HÀNG HOÀN HẢO ( Phần 2 )

bottom of page