top of page

Phát triển kinh doanh chiến lược nhà hàng

Khóa học Phát Triển Kinh Doanh Chiến Lược Nhà Hàng
Liệu những chiến lược giúp doanh nghiệp phát triển đột phá trước dịch sẽ còn phù hợp khi đại dịch kết thúc? Covid tác động lớn tới hành vi tiêu dùng, suy nghĩ, tâm lý của khách hàng cũng như tác động lên toàn bộ quy trình vận hành của mỗi doanh nghiệp về nhân sự, chi phí,..Khóa học Phát Triển Kinh Doanh Chiến Lược Nhà Hàng sẽ giúp bạn xác định nên phát triển mở rộng quy mô hay đóng bớt nhà hàng? Nhượng quyền thương hiệu nên bắt đầu từ đâu & Làm gì để tối đa lợi nhuận - tối ưu chi phí.

Phát Triển Kinh Doanh Chiến Lược Nhà Hàng (P1)

Phát Triển Kinh Doanh Chiến Lược Nhà Hàng (P2)

Phát Triển Kinh Doanh Chiến Lược Nhà Hàng (P3)

bottom of page