Diễn giả

NGUYỄN CAO TRÍ

Chuyên gia 25 năm kinh nghiệm F&B. Chuyên gia tư vấn chiến lược kinh doanh chuỗi nhà hàng khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

4.jpg

NGUYỄN CAO TRÍ

Diễn giả - Chuyên gia F&B

Chuyên Gia Tư vấn Chiến Lược Chuỗi Thương Hiệu Khu Vực Châu Á Thái Bình Dương

- Nguyên Phó Tổng Giám Đốc Tập Đoàn Golden Gate.

- Nguyên Giám Đốc Vận Hành KFC VietNam - CEO/Founder tại 5Elenments.

- Người sáng lập ra chuỗi lẩu bằng chuyền Dao Hua & phố nướng đô thị URBAN BBQ.

5.jpg

KIẾN THỨC F&B CHUYÊN SÂU